Dřevěné střešní panely TESKO

Zajímavou a nezanedbatelnou výrobní náplní závodu jsou kompletizované dřevěné střešní panely TESKO. Jedná se o panely, které jsou v předstihu vyrobeny ve výrobním závodě a které jsou v čase potřebném a to dle harmonogramu výstavby navezeny na stavbu a ve velice krátkém čase usazeny na nosný systém střechy. S pomocí těchto panelů se podstatně zkracují montážní časy střešního pláště. V porovnání s klasickou montáží, jsou tyto časy cca pětrát až sedmkrát rychlejší.

Složení kompletizovaných dřevěných zateplených panelů bývá přizpůsobováno požadavkům jednotlivých stavebních realizací. V případě potřeby a požadavku na 15 min. požární odolnost, jsou panely navrženy a zrealizovány s touto odolností. Typická skladba střešního panelu TESKO je následující :

Foto z montáže střešních panelů TESKO :

stresni-panely-01.jpg
stresni-panely-02.jpg
TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz