Konstrukce LLD s masivem

Konstrukce lepeného lamelového dřeva, která je doplněna v některých částech masivem, je používána ve většině případů z důvodů ekonomických. Z masivu bývají realizovány např. diagonály příhradových konstrukcí, dále pohledové krovy ve střešních konstrukcí, různé druhy vzpěr atd.

Fotogalerie několika realizací :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz