Lepené lamelové dřevo

závod TESKO patřil k největším a nejvýznamnějším výrobcům lepeného lamelového dřeva (dále jen LLD ) v České republice. Od roku 1952, kdy byly v závodě TESKO vyrobeny první lepené prvky, došlo z pohledu technologie výroby k mnoha převratným změnám. K ukončení výroby dochází v roce 2014.

LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO angl. Glued laminated timber – Glulam, něm. Brettschichtholz, Leimholz.

Tento materiál můžeme najít pod českou zkratkou LLD nebo pod německou zkratku BSH. Lepené lamelové dřevo se vyrábí vzájemným lepením lamel z masivního dřeva. Jednotlivé lamely jsou délkově nastavovány zubovitým spojem a bočně lepeny. Lepená spára nemá negativní vliv na mechanické vlastnosti dřeva, prvek z lepeného lamelového dřeva se tedy posuzuje jako celistvý profil. Minimálně jsou slepeny tři lamely.

POUŽITÍ LLD/BSH:

VÝHODY LLD/BSH:

DRUHY DŘEVA PRO VÝROBU LLD/BSH:

MOŽNOSTI LLD / BSH:

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz