Historie

Spojuje nás láska ke dřevu, pociťte ji v našich konstrukcích

Naše společnost již 70 let realizuje nejrůznější typy dřevěných konstrukcí, specializujeme se především na konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Zkušenost a odbornost se odráží v našich konstrukcích. Pojďte spolu s námi psát příběhy našich dřevěných konstrukcí.

Historie společnosti

Do roku 2014 patřil závod TESKO k jednomu z nejvýznamnějších výrobců lepeného lamelového dřeva v ČR a to i včetně nejrůznějších atypických stavebních dílců z lepeného lamelového dřeva s délkou až 35m a například i s poloměrem ohnutí 2200mm. K ukončení výroby dochází v roce 2014, z důvodu zachování jména a zkušeností této nejtradičnější české společnosti dochází ke vzniku společnosti TESKO konstrukce s.r.o. jakožto dceřiné společnosti TAROS NOVA a.s.

1947 – založení závodu TESKO stavební společnosti ARMABETON, a.s.

1999 – závod TESKO přechází pod společnost ČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY PRAHA, a.s.

2014 – závod TESKO se mění na TESKO konstrukce s.r.o

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz