Konstrukce LLD v rovném provedení

Lepené lamelové dřevo v rovném provedení (speciálně lepené lamelové dřevo velkých rozměrů ) je ve výrobní, montážní a projekční náplni závodu TESKO zastoupeno rovněž ve velkém množství. Použití tohoto typu výrobku ve střešních konstrukcích v posledních několika letech narůstá.

Při stavebních realizacích se závod TESKO nevyhýbá ani konstrukcím s lepeným lamelovým dřevem ve standardních rozměrech, v rozměrech, které sjou z hlediska statiky určeny na menší rozpony.

Fotogalerie několika realizací :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz