Konstrukce z masivu

Přestože konstrukce z řezaného dřeva nejsou hlavní výrobní náplní závodu TESKO, několik realizací bylo v minulosti provedeno. Jedná se především o konstrukce krovů na rodinných domech, dále speciální střešní konstrukce např. příhradové střešní konstrukce bazénů a v neposlední řadě jsou to drobné lávky nebo mostky.

Fotogalerie několika realizací :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz