Zastřešení objektu Buková u Příbramě, jezdecký areál Kamenný dvůr

Úkolem tohoto projektu bylo zastřešení objektu s obdélníkovými půdorysnými rozměry přibližně 12,93×53,26 m dřevěnou plochou střechou. Nosnou konstrukcí jsou lepené vaznice 140/200 mm, 160/300 mm, 160/260 mm, 170/250 mm a vaznice 140/260 mm tvořící vodorovnou část střechy. Některé vaznice staticky působí jako spojitý nosník podepřený na jednom konci dřevěným průvlakem, uprostřed připevněný k ŽB věncům a na druhém konci kotvený opět k dřevěnému průvlaku. Část vaznic také působí jako prostý nosník připevněný na jednom konci ke dřevěným vaznicím a na druhém kotvený k ŽB věncům. Délka všech vaznic je různá, rozteč cca 1,2 m. Po obvodě objektu je umístěno 28 sloupků 170/250 mm o délkách 7 m, které podpírají střešní konstrukci. Sloupky jsou ve 3 místech drženy. V horní části podpírají střešní vaznice, uprostřed jsou pomocí kování přichyceny k ŽB stropní desce a ve spodní části jsou přišroubovány přes kování k ŽB desce a k základům. Mezi sloupky jsou ve střešní rovině a stropní rovině umístěny vodorovné vaznice 170/250 mm.

Realizace: září 2011

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz