Cykloturistická lávka u Nového Boru

Městský úřad Nový Bor jako investor akce zahájil v 1.pololetí roku 2010 realizaci projektu nazvaného " Cesta k sousedům ". Součástí tohoto projektu je i dodávka cykloturistické lávky přes silnici I/9 u Nového Boru. Dodávkou lávky byl pověřen závod TESKO.

Cykloturistická lávka je tvořena dvojicí oblouků doplněných střední mostovkou ze dvou podélníků a systému příčníků. Střední část mostovky je zavěšená, krajní dvě pole na každé straně jsou samonosné. Nosná konstrukce lávky je celodřevěná s ocelovými závěsy a diagonálním zavětrováním. Oba hlavní oblouky jsou dvojité, složené celkem ze čtyř obdélníkových průřezů a to vše z lepeného lamelového dřeva. Spojení obou oblouků je ralizováno pomocí dvou úložných příčníků pod mostovkou a současně čtyř příčníků v horní úrovni oblouku. Vlastní mostovka je drážkovaná a dodaná z rostlého dřeva.

Objednatel a generální dodavatel stavby : STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Sever

Generální projektant stavby : VANER s.r.o. – projektová kancelář, spol. se sídlem v Liberci

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz