Lávka v Karlových Varech přes Rolavu

Lávka pro pěší a cykloturistiku přes říčku Rolavu v blízkosti Ohře v Karlových Varech je umístěna pod dálničním tahem vedoucím městem. Jedná se o obloukovou lávkou širokou 3,5 m a na rozpon 20,2 m. Lávka je nadimenzována na nosnost lehkého auta do 2,5 t ( v mimořádných případech např.sanitní vůz ).

Hlavním nosným prvkem lávky je dvojice dřevěných obloukových vazníků 200 / 1400 mm, které zároveň tvoří zábradlí lávky. Nosný systém v podlahové části je doplněn lepenými příčníky 120 / 280 mm a podélníky 75 / 200 mm. Na podélníkách je mechanicky kotvena vlastní dubová mostovka rozměrů 60 / 140 mm. Kotvení lávky je provedeno na čtyřech ocelových ložiskách. Součástí spodní části ložiska jsou oka spojená kloubově s horní částí ložiska zabraňující zdvižení nosné konstrukce.

Podrobnější informace o stavbě lávky byly publikovány v časopise Stavebnictví č.08/08. Ty jsou zveřejněny rovněž na následující webové adrese : " www.casopisstavebnictvi.cz "

Generální dodavatel stavby : BERGER BOHEMIA a.s., spol. se sídlem v Plzni

Realizace : jaro r.2008

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz