Lávka v Olomouci

Lávka přes Mlýnský potok pod silničním mostem v ulici Dobrovského v Olomouci je navržena jako lávka pro podvěšené parní potrubí se současnou možností pěšího přechodu popoka. Konstrukčním systémem je trámový most o rozpětí 19,7 m a světlé šířce cca 2,2 m. Hlavním nosníkem jsou dva lepené lamelové obloukové trámy z modřínu rozměrů 200×1300 mm a spřažené s ocelovými příčnými rámy, které nesou dvojici potrubí horkovodu. Zábradlí je ocelové, ve spodní části tvořené lepeným dřevěným trámem. Z důvodu optického odlehčení je v horní části doplněno o ocelová lanka. Prostor pro uložení potrubí je odstíněn horizontálními dřevěnými žaluziemi.

Investor stavby : Dakia Morava, a.s. z Ostravy

Generální dodavetel : Tufír, stavební a obchodní firma spol. s r.o.


        Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz