Nové Město na Moravě – lávky biatlon pro MS 2013

Novostavba tří lávek do lyžařského areálu v Novém Městě na Moravě je určena pro pěší. Dvě lávky mají půdorysné rozměry 3,36×12,195 m a třetí 3,36×10,245 m. Hlavní nosné konstrukce lávek tvoří vždy dvojice plnostěnných lepených přímých nosníků délky 12,195 m pro první a druhou lávku a 10,245 m pro třetí lávku v osových vzdálenostech 3,09 m, staticky působící jako prosté nosníky. Hlavní nosníky jsou propojeny pomocí kování dřevěnými příčníky z lepeného lamelového dřeva. Mezi příčníky jsou umístěny dřevěné podélníky.

Mostovka je dubová, tlakově impregnovaná, s podélným drážkováním a kladena s mezerami cca 10 mm mezi jednotlivými fošnami. Zábradlí je ve spodní části tvořeno dřevěnými plnostěnnými nosníky, na které je připevněno ocelové zábradlí z trubek.

Lávky byly kompletně vyrobeny a sesazeny ve výrobním závodě TESKO v Praze – Uhříněvsi. Po celkovém smontování byly všechny tři lávky naloženy na sebe na 1 kamion, odvezeny na místo stavby a usazeny na železobetonové základy.

Objednatel stavby:

„Účastníci sdružení pro MS 2013 v biatlonu“ – IMOS Brno, a.s. se sídlem v Olomouci, IMOS holding, a.s. se sídlem v Olomouci a PSJ, a.s., se sídlem v Jihlavě

Realizace:

listopad 2011
TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz