Konstrukce dvou pergol k mateřské škole Lysá nad Labem

První pergola je vsazena do atria mezi dva objekty. Nosné průvlaky jsou osazeny na ocelové sloupy a kotveny pomocí ocelového kování přivařením na ocelový sloup. Příčky pergoly jsou pak připojeny pomocí vrutů. V čele pergoly jsou dvě příčky, které jsou protaženy před objektem a navazují na druhou pergolu, vzhledem ke své délce mají zvětšený profil a jsou vzájemně propojeny pro zajištění spolupůsobení.

Druhá pergola je celodřevěná – včetně sloupů a podlahy. Nosné sloupy jsou kotveny pod úrovní podlahy skrytým kováním k betonovým základům pomocí chemických kotev. Přípoje prvků pergoly jsou řešeny pomocí celozávitových a zápustných vrutů.

Realizace: duben 2012

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz