Novostavba modlitebny v Plzni - Skvrňanech

Nově realizovaný objekt modlitebny ja navržen především s ohledem na jeho funkci duchovní. Té je podřízeno vnitřní uspořádání jednotlivých prostor, ale také tvarové řešení vnějšího výrazu. Dispoziční uspořádání je inspirováno tvarem ryby, tedy starokřesťanského symbolu, vnější tvar pak trupem lodi, která svou úzkou a zdviženou přídí vytváří ochranný štřít.

Centrem modlitebny je hlavní sál. Je navržen jako oblý symetrický prostor nasvětlený nepřímým světlem. Zastřešení sálu je provedeno z atypických lepených dřevěných vazníků, které jsou právě předmětem dodávky závodu TESKO na této akci.

Investor stavby : České sdružení Církve adventistů sedmého dne

Objednatel stavebních prací : PE – STAV Plzeň, s.r.o.

Realizace : říjen – listopad 2009

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz