Oprava zastřešení historické části odjezdové haly Masarykova nádraží

**Jedná se o opravu zastřešení trojlodní odbavovací haly. Nosnou konstrukci jednotlivých lodí tvoří dřevěné sedlové vazníky s ocelovými táhly. Na vazníky jsou osazeny vlašské krokve s pobitím a krytinou, ve vrcholech lodí jsou pak s výjimkou krajních polí osazeny světlíky. Střední dvě řady podpor jsou tvořeny litinovými sloupy v sudých osách a vzpěradly, které podporují nosníky v lichých osách a přenášejí zatížení do litinových sloupů. Vzpěradla jsou tvořena dvojicí vaznic a vzpěr, na vrcholu vzpěr jsou osazeny botky pro uložení vazníků a připojení táhel. Obdobné botky jsou osazeny na litinových sloupech. Krajní řady podpor jsou tvořeny stěnami sousedních budov a částí konstrukce novějšího zastřešení haly. Botky vazníků jsou osazeny přímo do kapes ve zdivu. Oprava spočívala v demontáži stávající konstrukce, repasi vyhovujících prvků, případně výrobě prvků nových za původní nevyhovující, a v opětovné montáži. Generální projektant stavby: Tichý & Kolářová, s.r.o. Investor stavby: Masaryk Station Development, a.s. Realizace: červen až září 2011"

**
TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz