Přístavky RD v Praze - Suchdole

Závod TESKO nachází svoje uplatnění nejen na velkých realizačních akcích. Důkazem pro toto tvrzení je dodávka a montáž přístřešků u rodinného domu v Praze – Suchdole. Ačkoliv je tato zakázka menšího rozsahu, má rovněž svoje uplatnění ve výrobní náplni a je těmto zakázkám rovněž věnována značná pozornost. Snaha o spokojeného zákazníka je totiž hlavním motem všech zaměstnanců závodu TESKO.

Předmětem dodávky byly přístřešky z lepeného lamelového dřeva ošetřeného lazurovacím lakem Remmers. Přístřešek o půdorysném rozměru 4×9,3 m tvoří pultovou konstrukci střechy, druhý o rozměrech 3,9×6,4 m tvoří sedlovou konstrukci.

Objednatel a investor : fyzická osoba

Realizace : květen 2009

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz