Stavba Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

Novostavba Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi je navržena a realizována jako samostatně stojící. Dřevěná konstrukce tvoří nosný systém hangáru včetně zavěšené lávky, seskokovou věž, pultovou střechu pod tribunou a vestavbu v hangáru pro zasedací místnost a kancelář.

Hangár je přízemní objekt halového typu o rozměrech 34,3×72,8 m s vestavbou a zavěšenou lávkou. Základní nosná konstrukce hangáru je realizována jako dřevěná rámová s nesymetrickými dvoukloubovými rámy z lepeného lamelového dřeva, podepřené v blízkosti prosklené stěny ocelovou kyvnou stojkou. Rozteč rámů je 6 m. Na rámy je zavěšena ocelovými táhly konstrukce stropu expozice 2.N.P. jako lávka. Šířka lávky je 4,5 m a je tvořena 2 hlavními lepenými nosníky, mezi kterými jsou dřevěné stropnice.
Seskoková věž je o rozměrech 4,6×5,6 m tvořena 4 sloupy v rozích, mezi které jsou vloženy průvlaky, paždíky, krokve či stropnice vše z lepeného lamelového dřeva.

Generální dodavatel stavby: Energie – stavební a báňská a.s. se sídlem v Kladně

Realizace: červenec – prosinec 2012

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz