Rekonstrukce ZS v Sokolově

Při rekonstrukci zimního stadionu v Sokolově je původní ocelová nosná konstrukce střechy nahrazována konstrukcí z lepeného lamelového dřeva. Jedná se o zastřešení ledové plochy včetně třech přístavků.

zs-sokolov-01.jpg
zs-sokolov-02.jpg
zs-sokolov-03.jpg

Vlastní zastřešení ledové plochy je tvořeno lepenými obloukovými trojkloubovými vazníky rozměrů 200 / 1800 mm na rozpětí cca 58 m v počtu 10 + 2 ks. Osové vzdálenosti vnitřních vazníků jsou 4 908 mm, štítové vazníky jsou v menších vzdálenostech a to 2563 mm. Konstrukce je doplněna lepenými ztužidly a zavětrovacími ocelovými kříži. Obloukové vazníky jsou kotveny pomocí ocelových přípravků na stávající nosný železobetonový trám, kde byly použity původní úložné body.

Přístavky jsou tvořeny lepenými přímými vazníky, které jsou uloženy na jedné straně na věnci stávajícího zdiva a na druhé straně jsou zavěšeny pomocí objímek na železobetonovém trámu nebo v případě kratší přístavby na štítových lepených dřevěných sloupech.

Generální dodavatel stavební části : BAU – STAV a.s., spol. se sídlem v Karlových Varech

Realizace : květen – září 2009

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz