Bytový dům Pod Vinohradem, Braník

Dřevěná konstrukce tvoří zastřešení bytového domu s nepravidelnými půdorysnými rozměry přibližně 14,4×16,02 m. Střecha je tvořena krokvemi o 4 různých sklonech. Nosnou konstrukcí jsou lepené nárožní krokve 160/340 mm, 160/250 mm a krokve 120/240 mm tvořící šikmou část střechy. Nárožní krokve 160/340 mm staticky působí jako spojitý nosník podepřený na jednom konci ocelovou deskou, uprostřed připevněný k dřevěným sloupkům a na druhém konci kotvený k ŽB věncům. Krokve 120/240 mm staticky působí jako prostý nosník připevněný na jednom konci ke dřevěným lepeným nárožním krokvím 160/340 mm a na druhém kotvenými k ŽB věncům.

Realizace: Říjen 2010

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz