RD v obci Petrov u Prahy

Výstavba střešních konstrukcí rodinného domu v katastru obce Petrov jižně od Prahy byla dodávána a montována na půdorysu obdélníkového tvaru. Objekt je přízemní s několika výškovými úrovněmi kopírující vnější terén. Střechy jsou v části objektu ploché, v budoucnu zelené a v části pultové s plechovou krytinou.

Nosnou konstrukci střechy tvoří lepené dřevěné vazníky a sloupy, které jsou propojené ztužidly a obrubami. Prostorové zavětrování konstrukce je zajištěno BOVA pásy nebo s pomocí OSB desek. Střešní plášť je proveden v různých částech objektu odlišně.

Objekt rodinného domu byl realizován závodem TESKO přímo pro investora stavby.

Realizace: poslední čtvrtletí r.2008

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz