Špindlerův Mlýn – chata ve Svatém Petru

Dřevěná konstrukce tvoří nosnou konstrukci zastřešení a vloženého patra objektu horské chaty a nosnou konstrukci dvou přístřešků.

Nosnou konstrukcí zastřešení domu jsou rámy z lepeného dřeva tř. GL28c s vloženými stropnicemi. Uprostřed objektu jsou dvě rámové stojky vynechány pro provedení okenních otvorů, krokve a stropnice jsou osazeny na výměny, které jsou vynášeny zdvojenými rámy. Ve štítě jsou rámy zalomené – stojka je skloněná ven z objektu, příčle a krokve jsou ve svislé rovině. Prostorové ztužení objektu je zajištěno pomocí dřevěných ztužidel ve vrcholu a v rámovém rohu a pomocí ocelového zavětrování – ve stěnách ocelová kulatina pr. 20 mm, ve střeše pásy BOVA. Nosnou konstrukci přístřešků tvoří krokve, vaznice, sloupky a pásky

Realizace : červen 2010

Fotogalerie z realizace stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz