Městská sportovní hala v Plzni

Sportovní hala v Plzni na Slovanech byla realizována v r.2007. Dodávkou závodu TESKO byla nosná konstrukce zastřešení haly včetně střešního pláště. Na konstrukci střechy byly použity lepené dřevěné vazníky a střešní plášť je namontován z kompletizovaných dřevěných panelů TESKO.

Obdélníkový půdorys haly je zastřešen pomocí dřevěných lepených sedlových vazníky se spodní částí obloukovou, tzv.„Rakušáky“, v osových vzdálenostech 6 m. Ve střední části mají vazníky výšku lepeného profilu 2 750 mm. Konstrukce je dále doplněna lepenými dřevěnými ztužidly s ocelovým zavětrováním. Kompletizované panely jsou zateplené, skladba je zvolena tak, aby střešní plášť byl odvětrávaný, na podhled jsou použity dřevěná trojstraně hoblovaná prkna s mezerou cca 1,5 cm.

Generální dodavatel stavby : Metrostav a.s., divize 1, oblast Plzeň


        Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz