Víceúčelová sportovní hala ve Svitavách

K jedné z nejlepších referenčních staveb závodu TESKO patří bezesporu realizace Víceúčelové sportovní haly ve Svitavách. Dodávkou TESKO byla nosná konstrukce objektu včetně střešních, stěnových a štítových panelů. Jednalo se o dodávku a montáž dřevěných částí haly.

Nosná konstrukce haly je tvořena osmi dřevěnými lepenými dvojkloubovými obloukovými vazníky, které jsou ve vnitřní části haly podepřeny dřevěnými sloupy, dále lepenými ztužidly a zavětrovacími ocelovými kříži. Konstrukci štítových stěn tvoří lepené přímé vazníky a paždíky z masivu.

Generální dodavatel stavby : IPS Brno spol. s r.o. se sídlem v Brně

Realizace : rok 2001

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz