Tělocvična při 1. ZŠ v Jičíně

Koncem roku 2009 byla závodem TESKO zahájena v areálu 1. ZŠ v Jičíně výstavba nové školní tělocvičny. Realizovaný objekt má půdorysné rozměry cca 39×18 m.

Nosnou konstrukci haly tělocvičny tvoří dvoukloubové rámy z lepeného lamelového dřeva na rozpětí 17,5 metru. Krajní rámy mimo hřiště, tzn. jeden štítový na levé straně a dva nad dvoupodlažní částí na pravé straně, jsou z důvodu úspor zmenšené a podepřené vnitřními stojkami. Kvůli velkému výpočtovému zatížení od hřiště navrhovaném na střeše tělocvičny a masivní sportovní podlaze jsou nutné nosné prvky poměrně masivní. Určujícím bodem pro tvar rámu je montážní rámový spoj ve styku sloupu a příčle rámu.

Objednatel a generální dodavatel stavby : Zlínstav a.s., společnost se sídlem ve Zlíně

Fotogalerie stavby :

Příčle rámu mají tloušťku 240 mm, sloupy rámu jsou složeny ze dvou nosných částí tloušťky 120 mm. Prostor mezi oběma částmi sloupu od paty po spodní hranu příčle je uzavřen lepeným profilem vloženým mezi vnější hrany obou částí. Oba prvky sloup a příčle jsou spojeny dvojstřižnými svorníky ( kolíky ) průměru 20 mm uspořádanými do třech soustředných kruhů.

Stropní desku tvoří lepené dřevěné trámy v osových vzdálenostech 1250 mm o různých tloušťkách a výškách. Všechny trámy jsou osazovány mezi nosné rámy tak, aby horní líc trámu a příčle tvořil rovinu. Desku stropu tvoří dvě vrstvy šachovnicově se překrývající OSB desky tl. 22 mm, které jsou vzájemně propojeny v pravidelném rastru 300×300 mm.

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz