Tělocvična u Gymnázia v Neratovicích

Tělocvična a její nosná konstrukce je tvořena lepenými obloukovými vazníky, na které jsou instalovány komletizované střešní panely TESKO s podhledem s trojstraně hoblovaných prken. Na odvětrávaném střešním záklopu je instalována plechová krytina.

Generální dodavatel: STAVBY KÜHN s.r.o. se sídlem v Novém Městě

Realizace: r.2004


        Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz