Tělocvična ZŠ v Praze - Ruzyni

Předmětem dodávky byla nosná konstrukce střechy tvořená lepenými dřevěnými plnostěnými obloukovými vazníky a ztužidly s ocelovými zavětrovacími kříži. Na nosné konstrukci jsou dodány kompletizované dřevěné zateplené panely TESKO s podhledem s trojstraně hoblovaných prken.

Investor stavby: Městská část Prahy 6

Generální dodavetel: UNISTAV a.s., stavební spol. se sídlem v Brně


        Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz