Zastřešení multifunkčního centra v Hlinsku

Závod TESKO na multifunkčním centru v Hlinsku realizoval zastřešení nových objektů a to divadelního sálu a kinosálu. Jedná se o objekty s půdorysným rozměrem 11,5×16,2 m a dále 18,3×32 m. Nosnou konstrukci tvoří plnostěnné lepené přímé vazníky s nadvýšením, staticky působící jako prosté nosníky. Na horní líc vazníků je ukládáno celoplošné ztracené bednění tl. 80 mm nebo 60 mm pro železobetonovou desku ti. 100 mm.

Generální dodavatel stavby : Sdružení společností – Chládek a Titěra, Pardubice a.s. se spol. PKS INPOS a.s.

Realizace : září – říjen 2010

Fotogalerie z realizace stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz