Tenisová hala VZ Měřín

Pro Vojenskou zotavovnu v Měříně jsme realizovali dvě jednokurtové tenisové haly včetně spojovacího krkčku. Předmětem dodávky byla pouze nosná konstrukce nadzemních částí tenisových hal z lepených plnostěných obloukových vazníků, ztužidel a ocelových zavětrovacích křížů. Konstrukce obdobná pro tyto druhy staveb.

Současně s touto stavbou se realizovala ve stejné době i pro stejného GD střešní konstrukce bazénu. Ta je ovšem jako reference uvedena v sekci : Plavecké bazény

Generální dodavatel stavby : VW Wachal s.r.o. spol. se sídlem v Kroměříži

Realizace : r.2004


        Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz