Administrativní a skladový objekt Dolní Měcholupy v Praze

Závod TESKO realizoval na této stavbě dodávku zastřešení posledního podlaží administrativního a skladového objektu. Ten je zrcadlově umístěn k již zrealizovanému objektu, který byl v obdobném rozsahu a v nedávné době rovněž realizován závodem TESKO.

Konstrukce je tvořena lepenými dřevěnými průvlaky, obvodovými sloupy, nadpražím a lepenými šikmo uloženými nosníky se spádem k ose střechy.

Generální dodavatel stvavby : STAVEKO, spol. s r.o. se sídlem v Příbrami

Realizace TESKO : prosinec r.2008 – leden r.2009

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz