Čistírna odpadních vod Mladá Boleslav

Součástí rekonstrukce ČOV v Ml.Boleslavi je i realizace nového objektu na odvodnění a zahuštění kalu. Jedná se o jednopodlažní nadzemní objekt válcového tvaru o poloměru 10,3 m.

Střešní konstrukce, která je realizována naším závodem, je provedena z lepených dřevěných vazníků v přímém provedení a z vlašských krokví. Prstencové uspořádání lepených vazníků je usazeno na středový ocelový sloup. Na horní hraně lepených vazníků a krokví jsou položeny desky Cetris tl. 22 mm, které tvoří podklad pro tepelnou izolaci a střešní krytinu.

Objednatel stavby : VCES a.s., realizací pověřena divize se sídlem v Solnici

Realizace TESKO : březen r.2009

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz