Dřevozpracující závod Čáslav II

Nově budovaný dřevozpracující závod v Čáslavi, který byl jako investiční akce zahájen v roce 2008, měl v roce 2009 pokračování a to realizací skladu řeziva a hranolů.

sklad-zavod-caslav-ii-02.jpg
sklad-zavod-caslav-ii-03.jpg

Jedná se o sklad s celkovou zastavěnou plochou 5 462 m2. Objekt je tvořen čtyřmi loděmi, dvě jsou o stejném půdorysném rozměru 23,5×84 m a dvě následují lodě o rozměru 28×42 m a 18,7×18 m.

Nosná konstrukce skladu je tvořena železobetonovými sloupy, které nejsou dodávkou TESKO, a dřevěnými lepenými střešními vazníky a průvlaky. Všechny vazníky a průvlaky staticky působí jako prosté nosníky a jsou zhotoveny z lepeného lamelového dřeva třídy GL 24h a jsou vyrobeny s nadvýšením. Konstrukce ve střešní rovině je prostorově ztužena lepenými podélnými ztužidly a lepenými zavětrovacími diagonálami.

Investor a objednatel stavby : LESS & TIMBER s.r.o., spol. se sídlem v Bohdanči, okres Kutná Hora

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz