Dřevozpracující závod Čáslav I.

Nově budovaný dřevozpracující závod v Čáslavi, jehož investorem je spol. LESS & TIMBER s.r.o. z Bohdanče, je co do rozsahu spotřeby lepeného dřeva ve střešní konstrukci největší stavbou realizovanou v r. 2008 / 2009. Stavba byla následně nominována do soutěže Stavba roku 2009 a to pod číslem [11/55]. … více / zde.

Nosný skelet výrobní haly je navržen ze svislých betonových sloupů, na kterých jsou ve střešní rovině osazeny lepené dřevěné průvlaky ( některé s proměnou výškou ) v třídách pevnosti GL24h a GL28c. Střešní konstrukce je dále doplněna lepenými dřevěnými ztužidly, výměnami v prostoru budoucích světlíků a rovněž tak dřevěnými lepenými zavětrovacími táh­ly.

Realizace TESKO : Výrobní hala r. 2008

Fotogalerie stavby : • Výrobní hala •

Administrativní objekt závodu je doplněn ve vnější části střešního a stěnového pláště systémem lepených obloukových rámů a příčníků. Dřevěný plášť zastínění budovy je o půdorysném rozměru 16 – 21,2 m x 39,4 m ve tvaru lichoběžníku.

V příčném směru se jedná o dřevěné lepené oblouky elipsovitého tvaru, které jsou na jedné straně podepřeny přímou stojkou různého náklonu. Rámy jsou dvoukloubové a kadý rám se skládá ze tří částí. Rámy obepínají administrativní budovu a jsou s ní spojeny v úrovni stropu 1. NP vodorovnými trámy. Tyto trámy jednak staticky spojují budovu s dřevěnou konstrukcí zastínění , ale také nesou v některých částech podlahu terasy. Elipsovité lapené rámy jsou rovněž nositaly systému zastínění objektu. Ten je proveden z hoblovaných dřevěných fošen. Při skoro svislých fošnách je profil 60/150 mm, při vodorovných nebo mírně otočených fošnách je profil 150/80 mm.

Celá dřevěná konstrukce je impregnována přípravky Aidol a dále ošetřena lasurovacím nátěrem Remmers Aidol v odstínu Eiche Hell.

Realizace TESKO : Administrativní objekt leden – únor r.2009

Fotogalerie stavby : • Administrativní objekt •

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz