Sklad soli v Přešticích u Plzně

Závod TESKO dodával na stavbu skladu soli v Přešticích u Plzně dřevěnou nosnou konstrukci z lepeného dřeva. Konstrukce je navržena a realizována jako trojkloubové rámy s lepeným rámovým rohem, které jsou uloženy na železobetonových stěnách ve výšce 3 m.

Pro spoj rámového rohu je použit velký zubovitý spoj. Prostorové ztužení konstrukce zajišťují vaznice – ztužidla a zavětrování z hoblovaných fošen ve dvou polích.

Generální dodavatel stvavby : STAVPRAN s.r.o., spol. se sídlem v Plzni

Realizace TESKO : listopad 2008

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz