Zastřešení administrativní budovy SSÚD Rudná u Prahy

Na objektu realizovaném v 90. letech minulého století je navržena nástavba nového 4.nadzemního podlaží. Nové zastřešní objektu bylo realizováno právě závodem TESKO.

Dřevěná konstrukce zastřešení administrativního objektu tvoří sedlovou střechu s valbami o půdorysném rozměru cca 17×32 m. Z části je nosný systém navržen a realizován z lepených sedlových vazníků s obloukovou spodní hranou, tzv. „Rakušák“, z lepených nároží a dále z příhradových nosníků se styčníkovými deskami s prolisovaný­mi trny.

Objednatel stavebních prací : A – JAKAVE s.r.o., společnost se sídlem ve Velkých Popovicích

Realizace : květen 2009

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz