Hřebčín v obci Křenek

Střešní konstrukce objektu hřebčína má půdorysné rozměry cca 28,4 m x 30 m. Střední část objektu tzv. " Výběhová hala " je zastřešena sedlovou střechou z lepených dřevěných plnostěných vazníků v rovném provedení s ocelovým táhlem. Jednotlivé vazby konstrukce sedlové střechy jsou na rozpon 15,8 m a v osových vzdálenostech 3,85 m. Kolmo na lepené sedlové vazby jsou připojeny krokve po vlašsku z masivu.

Na konstrukci sedlové střechy navazují v obvodové části dřevěné vazby tvořící pultovou střechu. Ty vytváří střešní konstrukci nad budoucími porodními boxy a hospodářskými přístavky.

Střešní konstrukce TESKO budou zakončeny dodávkou střešního pláště.

Generální dodavatel stavby : STAMONT, družstvo se sídlem v Praze 8

Realizace : 2. čtvrtletí 2010

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz