Jízdárna - lázně Velichovky

Pro soukromého investora, majitele spol. KARSIT s.r.o., jsme vyrobili a namontovali vrchní část stavby jízdárny. Areál je umístěn na okraji lázní Velichovky, nedaleko Jaroměře.

Nosná konstrukce haly je tvořena betonovými sloupy, na které jsou usazeny lepené dřevěné sedlové vazníky se spodní pásnicí obloukovou, tzv. " Rakušáky ". Střešní plášť je proveden z pohledových BIO desek tl.28 mm položených na vaznicích z hoblovaného masivu. Ve vrcholu v 8 polích je proveden odvětrávací makrolonový světlík. Stěny jízdárny jsou oboustraně obloženy modřínovými palubkami, v interiéru je provedeno šikmé ohrazení. Ve dvou polích podélných stěn jsou vytvořeny vrata, v ostatních polích jsou okna pevná nebo otvíravá.

Prostorové ztužení konstrukce v příčném směru zajišťují přípoje dřevěných řezaných vaznic a vytvoření tuhé desky střešního pláště z BIO desek a vyzděné ztužující stěny v krajních polích. V podélném směru se předpokládá přenášení větru z podélných stěn přímo do patek vetknutých betonových sloupů.

Investor stavby : majitel spol. KARSIT s.r.o., spol. se sídlem v Jaroměři

Realizace : rok 2000

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz