Jízdárna na Císařském ostrově v Praze

Nosná konstrukce jízdárny je realizována z lepených dřevěných obloukových plnostěnných vazníků s ocelovým táhlem doplněných o lepené vaznice a ocelové zavětrovací kříže. Práce byly prováděny přímo pro investora stavby.

Investor stavby : IN – EXPO GROUP, s.r.o. se sídlem na Praze 1

Realizace : rok 2001

Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz