ZOO Ostrava - zastřešení pavilonu hrochů

Dřevěná konstrukce zastřešení rekonstruovaného pavilonu hrochů se skládá ze dvou částí, z obloukovou a z ploché části. Oblouková část, která bude z velké části prosklená, je tvořena z lepených obloukových modřínových vazníků rozměrů 120 / 600 mm. Staticky působí jako prosté nosné nosníky uložené pevně na jedné straně do železobetopnového průvlaku a na druhé straně posuvně. Z důvodu sjednocení deformací sousedních oblouků je ve vrcholu a u současně u paty oblouku navržen průběžný ocelový profil.

Nosnou konstrukci ploché střechy tvoří prostě podepřené přímé vazníky s proměnnou výškou opět vyrobené z lepeného lamelového modřínového dřeva. Na řezaných krokvích je celoplošné bednění z palubek tl. 45 mm. Vše opět z modřínu.

Generální dodavatel stavby : VW WACHAL a.s., spol. se sídlem v Kroměříži

Realizace : srpen 2010

Fotogalerie z realizace zastřešení :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz