Zimní stadion Praha - Stodůlky

Zastřešení ledové plochy při ZŠ v Praze 13, ul. Bronzová bylo realizováno v letech 2003 až 2004. Konstrukce haly je tvořena ocelovými nosnými sloupy tvaru " V " a lepenými dřevěnými plnostěnnými nosníky. Kombinovaná dřevěná a ocelová konstrukce tvoří pultovou střechu s proměnným sklonem 5° až 11°. Půdorysné rozměry haly jsou osově 37,5 m x 75,6 m.

Hlavním nosným prvkem jsou trojkloubové rámy. Příčel je z lepeného lamelového dřeva konstantního průřezu, sloupy jsou ocelové tvaru " V ". Prostorové ztužení zajišťují dřevěné vaznice, ocelová ztužidla a diagonály z ocelových táhel ve třech polích. Střešní plášť tvoří trapézové plechy nesené lepenými dřevěnými vaznicemi.

Investor stavby: Hlavní město Praha, Městská část Praha 13

Generální dodavatel haly: České dřevařské závody Praha,a.s., závod TESKO


        Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz