Zimní stadion v Chebu

Zastřešení zimního stadionu v Chebu byla realizováno v r.2002 – 2003. Nosná konstrukce byla dodána jako trojkloubové lepené dřevěné obloukové vazníky kotvené a usazené v nestejné výšce. Systém je dále doplněn lepenými ztužidly s ocelovými zavětrovacími křiži. Střešní plášť je zateplený, neodvětrávaný a nosným prvkem pláště jsou trapézové plechy, které ve vmnitřní části jsou obloženy akustickými podhledovými panely.

Generální dodavatel stavby: Metrostav a.s., divize 9


        Fotogalerie stavby :

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz