Bazén Kohoutovice v Brně

Počátkem roku 2009 byla zahájena montáž nosné konstrukce zastřešení bazénu. Ta je tvořeno 9 prostorovými střešními segmenty o šířce 2×2,5 m uloženými v příčném směru objektu a dále rovinnými dřevěnými vazníky osazenými v podélném směru. Příčné segmenty jsou navrženy s rozdílnou délkou a rovněž tak s rozdílnou výškou. Horní poloha střešních celků je uvažována ve výškových úrovních od + 6,08 m do + 9,6 m.

Pro snazší představu je možno si zde po kliknutí zobrazit : Půdorys bazénové haly a Příčný řez segmentem č.4.
( Poznámka : výkresy jsou uloženy ve formátu *.pdf )

bazen-kohoutovice-07.jpg
bazen-kohoutovice-08.jpg
bazen-kohoutovice-09.jpg

Objednatel stavby : MÜPO spol s r.o. se sídlem v Brně

Generální dodavatel stavby : STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.

Fotogalerie stavby bazénu :

Základním nosným prvkem dílčích střešních segmentů jsou ve svislém směru lepené lamelolvé dřevěné zakřivené nosníky a vaznice se vzpěrami, v horizontálním směru potom dřevěná klenbová skořepina. Minimální poloměr zakřivení lepených obloukových nosníků je 2,7 m. Náročnost výroby těchto obloukových nosníků je dále podtržena maximální výškou lepeného profilu, který v místě minimálního poloměru dosahuje hodnoty 2,9 m.

Fotodokumentace výroby lepených obloukových nosníků s poloměrem R = 2,7 m a s výškou v = 2,9 m, která byla realizována ve výrobním závodě TESKO. Z důvodu časového byla výroba lepeného prvku prováděna na dvakrát a to dolepováním horní části vazníku :

Střešní zakřivené nosníky jsou navrženy v osových vzdálenostech 5 m, teoretické rozpětí lamelových nosníků činí 24,8 m až 34,5 m. Střešní vaznice se vzpěrami jsou osazeny na horním povrchu lepených nosníků v osových vzdálenostech 2,5 m, resp. 1,25 m a to v místě největšího zakřivení lepeného nosníku. Vaznice jsou uprostřed osazeny na lepeném nosníku a na krajích jsou podporovány šikmými vzpěrami.

Střešní bednění z desek OSB 3 tl. 25 mm, resp. 12 a 8 mm a pásové pruty tvoří společně klenbový skořepinový pás, který zajišťuje tuhost střešních segmentů v příčném horizontálním směru. Pásové pruty jsou tvořeny dřevěnými obdélníkovými prvky a ocelovými pásy.

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz