Rodinné domy

Špindlerův Mlýn – chata ve Svatém Petru

Špindlerův Mlýn – chata ve Svatém Petru

Dřevěná konstrukce tvoří nosnou konstrukci zastřešení a vloženého patra objektu horské chaty a nosnou konstrukci dvou přístřešků.

Nosnou konstrukcí zastřešení domu jsou rámy z lepeného dřeva tř. GL28c s vloženými stropnicemi. Uprostřed objektu jsou dvě rámové stojky vynechány pro provedení okenních otvorů, krokve a stropnice jsou osazeny na výměny, které jsou vynášeny zdvojenými rámy. Ve štítě jsou rámy zalomené – stojka je skloněná ven […]

Bytový dům Pod Vinohradem, Braník

Bytový dům Pod Vinohradem, Braník

Dřevěná konstrukce tvoří zastřešení bytového domu s nepravidelnými půdorysnými rozměry přibližně 14,4×16,02 m. Střecha je tvořena krokvemi o 4 různých sklonech. Nosnou konstrukcí jsou lepené nárožní krokve 160/340 mm, 160/250 mm a krokve 120/240 mm tvořící šikmou část střechy. Nárožní krokve 160/340 mm staticky působí jako spojitý nosník podepřený na jednom konci ocelovou deskou, uprostřed připevněný k dřevěným sloupkům a na druhém konci kotvený k ŽB věncům. […]

RD v obci Zdislava, okr. Liberec

RD v obci Zdislava, okr. Liberec

Nosná konstrukce objektu se skládá z lepených přímých modřínových rámů s proměnou výškou a délkou, z lepených modřínových průvlaků a stěnových sloupů. Podhled střešního pláště tvoří modřínový palubkový obklad.

Fotogalerie stavby :

RD v Kojčicích u Pelhřimova

RD v Kojčicích u Pelhřimova

V Kojčicích u Pelhřimova byla použita na stavbu hrázděného domu kombinace lepeného dřevěného hranolu, spárovaného zdivo a skla.

Fotogalerie stavby :

Novostavba RD Chuderov u Ústí nad Labem

Novostavba RD Chuderov u Ústí nad Labem

Základní konstrukcí hlavního objektu jsou lepené dřevěné rámy přes celou výšku stavby. Rámový roh je vytvořen pomocí velkého zubovitého spoje. Rámy jsou doplněny dřevěnými mezilehlými prvky ( pozednice / vaznice, krokve, sloupy, trámy ), které tvoří kostru pro lehký sendvičový plášť.

Přiznané dřevěné nosné prvky v exteriéru i v interiéru jsou ošetřeny impregnavcí proti dřevokazným škůdcům a houbám s následným lazurovacím nátěrem.

Objednatel a investor : fyzická osoba

Realizace […]

RD v obci Petrov u Prahy

RD v obci Petrov u Prahy

Výstavba střešních konstrukcí rodinného domu v katastru obce Petrov jižně od Prahy byla dodávána a montována na půdorysu obdélníkového tvaru. Objekt je přízemní s několika výškovými úrovněmi kopírující vnější terén. Střechy jsou v části objektu ploché, v budoucnu zelené a v části pultové s plechovou krytinou.

Nosnou konstrukci střechy tvoří lepené dřevěné vazníky a sloupy, které jsou propojené ztužidly a obrubami. Prostorové zavětrování konstrukce je zajištěno BOVA pásy […]

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz