Zimní stadiony

Zimní stadion Praha - Stodůlky

Zimní stadion Praha - Stodůlky

Zastřešení ledové plochy při ZŠ v Praze 13, ul. Bronzová bylo realizováno v letech 2003 až 2004. Konstrukce haly je tvořena ocelovými nosnými sloupy tvaru " V " a lepenými dřevěnými plnostěnnými nosníky. Kombinovaná dřevěná a ocelová konstrukce tvoří pultovou střechu s proměnným sklonem 5° až 11°. Půdorysné rozměry haly jsou osově 37,5 m x 75,6 m.

Hlavním nosným prvkem jsou trojkloubové rámy. Příčel je z lepeného lamelového dřeva konstantního […]

Zimní stadion ve Zlíně ( druhá tréninková plocha )

Zimní stadion ve Zlíně ( druhá tréninková plocha )

Po několikaletém přerušení prací na stavbě druhé ledové plochy bylo přistoupeno v r. 2004 k dostavbě druhé tréninkové plochy ve Zlíně. Součástí těchto prací byla i dodávka našeho závodu a to nosná konstrukce zastřešní ledové plochy včetně střešního pláště.

Pro zastřešení ledové plochy byly použity lepené dřevěné obloukové vazníky s malým nadvýšením doplněně dvojicí ocelových táhe, lepená ztužidla, ocelové zavětrovací kříže a střešní plášť, který byl dodán […]

Zimní stadion v Chebu

Zimní stadion v Chebu

Zastřešení zimního stadionu v Chebu byla realizováno v r.2002 – 2003. Nosná konstrukce byla dodána jako trojkloubové lepené dřevěné obloukové vazníky kotvené a usazené v nestejné výšce. Systém je dále doplněn lepenými ztužidly s ocelovými zavětrovacími křiži. Střešní plášť je zateplený, neodvětrávaný a nosným prvkem pláště jsou trapézové plechy, které ve vmnitřní části jsou obloženy akustickými podhledovými panely.

Generální dodavatel stavby: Metrostav a.s., divize 9

        Fotogalerie stavby […]

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz