Lávky a mosty

Nové Město na Moravě – lávky biatlon pro MS 2013

Nové Město na Moravě – lávky biatlon pro MS 2013

Novostavba tří lávek do lyžařského areálu v Novém Městě na Moravě je určena pro pěší. Dvě lávky mají půdorysné rozměry 3,36×12,195 m a třetí 3,36×10,245 m. Hlavní nosné konstrukce lávek tvoří vždy dvojice plnostěnných lepených přímých nosníků délky 12,195 m pro první a druhou lávku a 10,245 m pro třetí lávku v osových vzdálenostech 3,09 m, staticky působící jako prosté nosníky. Hlavní nosníky jsou propojeny pomocí kování dřevěnými […]

Lávka přes Svitavu v Brně

Lávka přes Svitavu v Brně

Realizovaná lávka přes Svitavu v ulici Říční v Brně o rozměrech 30×4,74 m má nosnou konstrukci tvořena dvojicí příhradových vazníků proměnné výšky obloukového tvaru. Vazníky staticky působí jako prosté nosníky. Horní, dolní pasy a diagonály jsou vyrobany z lepeného lamelového modřínového dřeva s ocelovými styčníkovými plechy, kolíky a svorníky.

Mostovka je drážkovaná, dubová a kladená s mezerami cca 15 mm.

Vlastní realizace byla prováděna následujícím postupem. Výroba příhradových vazníků a sesazení lávky […]

Cykloturistická lávka u Nového Boru

Cykloturistická lávka u Nového Boru

Městský úřad Nový Bor jako investor akce zahájil v 1.pololetí roku 2010 realizaci projektu nazvaného " Cesta k sousedům ". Součástí tohoto projektu je i dodávka cykloturistické lávky přes silnici I/9 u Nového Boru. Dodávkou lávky byl pověřen závod TESKO.

Cykloturistická lávka je tvořena dvojicí oblouků doplněných střední mostovkou ze dvou podélníků a systému příčníků. Střední část mostovky je zavěšená, krajní dvě pole na každé straně jsou […]

Lávky a přístřešky GOLF RESORT na Černém Mostě v Praze

Lávky a přístřešky GOLF RESORT na Černém Mostě v Praze

Předmětem dodávky závodu TESKO byla výroba a montáž dvou kusů dřevěných lávek a současně několika přístřešků z lepeného lamelového dřeva. Veškeré dodávky jsou prováděny na nově realizovaném golfovém hřišti " GOLF RESORT BLACK BRIDGE " v Praze na Černém Mostě.

Investor a objednatel stavebních prací : GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s., spol. se sídlem v Praze v Horních Počernicích

Realizace : srpen – prosinec 2009

Fotogalerie z realizace první lávky :

[…]

Lávka pro pěší v Křimicích u Plzně

Lávka pro pěší v Křimicích u Plzně

Dřevěná lávka v Křimicích u Plzně je lávkou pro pěší. Hlavní nosná konstrukce je tvořena dvojicí lepených dřevěných obloukových vazníků, na které jsou zavěšeny dřevěné příčníky z dubu v pohledové kvalitě. Na příčnících jsou uloženy ocelové podélníky, které v krajních polích slouží jako táhla oblouků.

Mostovka lávky je modřínová, tlakově impregnovaná, s podélným drážkováním a s mezeami cca 20 mm mezi jednotlivými fašnami. Zábradlí je opět dřevěné, přesahuje vlastní nosnou […]

Lávka v Karlových Varech přes Rolavu

Lávka v Karlových Varech přes Rolavu

Lávka pro pěší a cykloturistiku přes říčku Rolavu v blízkosti Ohře v Karlových Varech je umístěna pod dálničním tahem vedoucím městem. Jedná se o obloukovou lávkou širokou 3,5 m a na rozpon 20,2 m. Lávka je nadimenzována na nosnost lehkého auta do 2,5 t ( v mimořádných případech např.sanitní vůz ).

Hlavním nosným prvkem lávky je dvojice dřevěných obloukových vazníků 200 / 1400 mm, které zároveň tvoří zábradlí lávky. Nosný […]

Lávka v Českých Budějovicích

Lávka v Českých Budějovicích

Lávka je umístěna nedaleko centrálního náměstí a spojuje centrální část města se Sokolským ostrovem. Lávka je určena pro pěší a cyklturistiku. Nosným prvkem je dvojice parapetních příhradových nosníků proměnné výšky z lepeného lkamelopvého dřeva, které plní současně funkci zábradlí. Délka mostu je 34,6 m a šířka 5,14 m.

Investor stavby: Městský úřad České Budějovice

Generální dodavatel: JHP spol. s r.o. z Prahy 10

Lávka v Olomouci

Lávka v Olomouci

Lávka přes Mlýnský potok pod silničním mostem v ulici Dobrovského v Olomouci je navržena jako lávka pro podvěšené parní potrubí se současnou možností pěšího přechodu popoka. Konstrukčním systémem je trámový most o rozpětí 19,7 m a světlé šířce cca 2,2 m. Hlavním nosníkem jsou dva lepené lamelové obloukové trámy z modřínu rozměrů 200×1300 mm a spřažené s ocelovými příčnými rámy, které nesou dvojici potrubí horkovodu. Zábradlí je ocelové, […]

Lávka v Praze - Uhříněvsi

Lávka v Praze - Uhříněvsi

Nosná konstrukce dřevěné lávky je vyrobena z lepených obloukových vazníků 160 / 1200 mm působících jako prostý nosník a z lepených příčníků. Mostovka je dubová, tlakově impregnovaná, drážkovaná. Délka lávky: 26 m a pochozí šířka: 1,6 m. Tato lávka byla realizována v roce 2005.

Investor stavby: Městská část Praha 22

Generální dodavatel: Polabská stavební CZ s.r.o.

Realizace lávky : 4.čtvrtletí r.2005

        Fotogalerie stavby :

Lávka Rádlo u Jablonce n. Nisou

Lávka Rádlo u Jablonce n. Nisou

Lávka u obce Rádlo přemosťující silnici č. 65 vedoucí z Liberce do Jablonce nad Nisou bylo dodávána pro generálního dodavatele a to spol. STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s., odštěpný závod Liberec. Hlavní nosníky lávky jsou z lepeného lamelového dřeva ve tvaru řetězovky a z lepených dřevěných příčníků. Dřevěná konstrukce je podporována dvojicí nosných lan kotvených do skalního masivu a středním pilířem ve formě kyvné stojky. Vlastní tíhou […]

Další realizace:

Lávka v Kraslicích

Lávka v Brně

Lávka v Telči

Lávka v Pecínově

Lávka ve Vikýřovicích

Lávka v Benešově u Semil

Lávka na Černém Mostě v Praze

několik realizací lávek v SRN, např. lávka Magdeburk, Bad – Sulza,
Weteritz …

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz