Občanské stavby

Konstrukce dvou pergol k mateřské škole Lysá nad Labem

Konstrukce dvou pergol k mateřské škole Lysá nad Labem

První pergola je vsazena do atria mezi dva objekty. Nosné průvlaky jsou osazeny na ocelové sloupy a kotveny pomocí ocelového kování přivařením na ocelový sloup. Příčky pergoly jsou pak připojeny pomocí vrutů. V čele pergoly jsou dvě příčky, které jsou protaženy před objektem a navazují na druhou pergolu, vzhledem ke své délce mají zvětšený profil a jsou vzájemně propojeny pro zajištění spolupůsobení.

Druhá […]

Stavba Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

Stavba Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

Novostavba Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi je navržena a realizována jako samostatně stojící. Dřevěná konstrukce tvoří nosný systém hangáru včetně zavěšené lávky, seskokovou věž, pultovou střechu pod tribunou a vestavbu v hangáru pro zasedací místnost a kancelář.

Hangár je přízemní objekt halového typu o rozměrech 34,3×72,8 m s vestavbou a zavěšenou lávkou. Základní nosná konstrukce hangáru je realizována jako dřevěná rámová s nesymetrickými dvoukloubovými rámy z lepeného lamelového […]

Oprava zastřešení historické části odjezdové haly Masarykova nádraží

Oprava zastřešení historické části odjezdové haly Masarykova nádraží

**Jedná se o opravu zastřešení trojlodní odbavovací haly. Nosnou konstrukci jednotlivých lodí tvoří dřevěné sedlové vazníky s ocelovými táhly. Na vazníky jsou osazeny vlašské krokve s pobitím a krytinou, ve vrcholech lodí jsou pak s výjimkou krajních polí osazeny světlíky. Střední dvě řady podpor jsou tvořeny litinovými sloupy v sudých osách a vzpěradly, které podporují nosníky v lichých osách a přenášejí zatížení do litinových sloupů. Vzpěradla jsou […]

Zastřešení nástupiště ve Svobodě nad Úpou

Zastřešení nástupiště ve Svobodě nad Úpou

Nosná konstrukce zastřešení nástupiště autobusového a vlakového nádraží ve Svobodě nad Úpou se skládá ze dvou částí. Vyšší část střechy je tvořena lepenými obloukovými nosníky s ocelovým táhlem, které jsou uloženy na ocelové konstrukci. Nižší část zastřešení je z dřevěných lepených vazníků se zakřivenou konzolou kotvených také do ocelové konstrukce.

Prostorové ztužení konstrukce zajišťuje bednění z palubek tl.min. 32 mm., které ovšem není předmětem dodávky TESKO. […]

Novostavba modlitebny v Plzni - Skvrňanech

Novostavba modlitebny v Plzni - Skvrňanech

Nově realizovaný objekt modlitebny ja navržen především s ohledem na jeho funkci duchovní. Té je podřízeno vnitřní uspořádání jednotlivých prostor, ale také tvarové řešení vnějšího výrazu. Dispoziční uspořádání je inspirováno tvarem ryby, tedy starokřesťanského symbolu, vnější tvar pak trupem lodi, která svou úzkou a zdviženou přídí vytváří ochranný štřít.

Centrem modlitebny je hlavní sál. Je navržen jako oblý symetrický prostor nasvětlený nepřímým světlem. Zastřešení […]

Chrám chmele a piva v Žatci

Chrám chmele a piva v Žatci

Na stavbě českého chmelařského muzea v Žatci, který má oficiální označení " Chrám chmele a piva ", je dodávkou závodu TESKO dřevěná nosná konstrukce objektu muzea z lepeného lamelového dřeva, ze střešního záklopu z palubek tl. 50 mm a z dřevěného zábradlí na dvou stranách střechy. Objekt bude sloužit jako zastřešení pro expozici česacího kombajnu. Z tohoto důvodu bude pod střením záklopem na lepených příčlích zavěšena ocelová […]

Přístavky RD v Praze - Suchdole

Přístavky RD v Praze - Suchdole

Závod TESKO nachází svoje uplatnění nejen na velkých realizačních akcích. Důkazem pro toto tvrzení je dodávka a montáž přístřešků u rodinného domu v Praze – Suchdole. Ačkoliv je tato zakázka menšího rozsahu, má rovněž svoje uplatnění ve výrobní náplni a je těmto zakázkám rovněž věnována značná pozornost. Snaha o spokojeného zákazníka je totiž hlavním motem všech zaměstnanců závodu TESKO.

Předmětem dodávky byly přístřešky z lepeného lamelového dřeva ošetřeného […]

Zimní zahrada u RD Újezd nad Lesy

Zimní zahrada u RD Újezd nad Lesy

Zimní zahrada u rodinného domu v Újezdu nad Lesy o půdorysném rozměru cca 130 m2 je dodávána z lepeného lamelového dřeva v přímém provedení. Ve střešní konstrukci je konvexní tvar lepených střešních vazníků docílen velkým zubovitým spojem.

Generální dodavatel stvavby : Hruška building group s.r.o., spol. se sídlem v Praze 9

Realizace TESKO : únor r.2009

Fotogalerie stavby :

Psáry u Prahy - Ústav sociální péče

Psáry u Prahy - Ústav sociální péče

Ústav sociální péče Psáry u Prahy vznikl rekonstrukcí bývalého objektu kasáren. Rekonstrukcí areálu vznikly následující stavby: objekt bazénu, tělocvičny, ubytovací a správní objekt. Dodávkou závodu TESKO byla nosná konstrukce střechy z lepených dřevěných obloukových vazníků současně se střešním pláštěm.

Generální dodavatel: Stavební firma JEŽ spol. s r.o. se sídlem v Berouně

        Fotogalerie stavby :

Prodejna Sun & Ski v Jeseníku

Prodejna Sun & Ski v Jeseníku

Předmětem dodávky byla nosná konstrukce dvoupodlažního objektu prodejny z lepeného lamelového dřeva v rovném provedení.

Investor stavby: SUN SKI & BOARD SCHOOL, spol. s r.o.

Realizace: jaro r.2008

        Fotogalerie stavby :

Prodejna stavebnin v Chebu

Prodejna stavebnin v Chebu

Smluvně byla pro GD závodem TESKO realizována dodávka a montáž nosné konstrukce střechy z lepených dřevěných vazníků v rovném provedení včetně kotevních ocelových prvků a nátěru lazurovacím lakem.

Generální dodavatel stavby: ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s., spol. se sídlem v Chebu

Termín realizace: přelom 2. a 3.čtvrtletí r.2007

        Fotogalerie stavby :

Hangár ve Zbraslavicích

Hangár ve Zbraslavicích

Ve Zbraslavicích na místním letišti jsme zrealizovali hangár na bezmotorového větroně. Nosná konstrukce haly se skládá z lepených dřevěných sloupů a lepných sedlových vazníků s proměnou výškou se spodní hranou obloukovou, tzv. „Rakušáky“. Střešní a stěnový plášť je tvořen obkladem z palubek.

        Fotogalerie stavby :

Další realizace:

Bytové domy Kateřinky v Praze

Vstupní aula ZŠ Rokytnice v Orlických Horách

Vila Primátor ve Špindlerově Mlýně

Obytné domy v Suchdole

Bytový dům v Praze – Bráníku

Hornbach Praha na Černém Mostě a v Řepích

Hasičská stanice Praha – Smíchov

Výstavní pavilon ČR v Hannoveru EXPO 2000

Hotel Nástup pod Klínovcem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Bytový komplex na Barrandově

hotel Horizont v Peci pod Sněžkou …

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz