Sportovní stavby a haly

Víceúčelová sportovní hala ve Svitavách

Víceúčelová sportovní hala ve Svitavách

K jedné z nejlepších referenčních staveb závodu TESKO patří bezesporu realizace Víceúčelové sportovní haly ve Svitavách. Dodávkou TESKO byla nosná konstrukce objektu včetně střešních, stěnových a štítových panelů. Jednalo se o dodávku a montáž dřevěných částí haly.

Nosná konstrukce haly je tvořena osmi dřevěnými lepenými dvojkloubovými obloukovými vazníky, které jsou ve vnitřní části haly podepřeny dřevěnými sloupy, dále lepenými ztužidly a zavětrovacími ocelovými kříži. Konstrukci štítových stěn […]

Zastřešení multifunkčního centra v Hlinsku

Zastřešení multifunkčního centra v Hlinsku

Závod TESKO na multifunkčním centru v Hlinsku realizoval zastřešení nových objektů a to divadelního sálu a kinosálu. Jedná se o objekty s půdorysným rozměrem 11,5×16,2 m a dále 18,3×32 m. Nosnou konstrukci tvoří plnostěnné lepené přímé vazníky s nadvýšením, staticky působící jako prosté nosníky. Na horní líc vazníků je ukládáno celoplošné ztracené bednění tl. 80 mm nebo 60 mm pro železobetonovou desku ti. 100 mm.

Generální dodavatel stavby : Sdružení […]

Tělocvična při 1. ZŠ v Jičíně

Tělocvična při 1. ZŠ v Jičíně

Koncem roku 2009 byla závodem TESKO zahájena v areálu 1. ZŠ v Jičíně výstavba nové školní tělocvičny. Realizovaný objekt má půdorysné rozměry cca 39×18 m.

Nosnou konstrukci haly tělocvičny tvoří dvoukloubové rámy z lepeného lamelového dřeva na rozpětí 17,5 metru. Krajní rámy mimo hřiště, tzn. jeden štítový na levé straně a dva nad dvoupodlažní částí na pravé straně, jsou z důvodu úspor zmenšené a podepřené vnitřními stojkami. Kvůli velkému výpočtovému zatížení […]

Výstavba tribuny pro sportovní třídy FK Tábor

Výstavba tribuny pro sportovní třídy FK Tábor

Výstavba tribuny a zázemí pro sportovní třídy FK Tábor je realizována u fotbalového stadionu s umělým povrchem. Jedná se o stavbu tvaru provoúhlého lichoběžníku, zděnou, dvoupodlažní s vysazeným balkonem směrem ke hřišti.

Zastřešení je atypické, z lepených obloukových vazníků, lepených ztužidel a řezaných krovů a je předsazeno až nad ochozy pro sedící diváky.

Objednatel stavby : DAICH spol. s r.o. se sídlem v Táboře

Fotogalerie stavby :

Přístřešek IN LINE bruslení v Karlových Varech

Přístřešek IN LINE bruslení v Karlových Varech

V jarních měsících r. 2010 závod TESKO vyrobil a namontoval dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení pro výuku IN LINE bruslení v Karlových varech. Jednalo o zastřešení plochy o půdorysných rozměrech 19,4×36,5 m.

Nosná konstrukce je tvořena lepenými přímými plnostěnými vazníky o rozměrech 200/1100 mm bez nadvýšení, jedná se o lepené dřevo vyrobené s třídou pevnosti je GL24h. Vazníky jsou kloubově uloženy na ocelových sloupech s roztečí 4,5 m. Nosný systém je doplněn hoblovanými vaznicemi z masivu […]

Městská sportovní hala v Plzni

Městská sportovní hala v Plzni

Sportovní hala v Plzni na Slovanech byla realizována v r.2007. Dodávkou závodu TESKO byla nosná konstrukce zastřešení haly včetně střešního pláště. Na konstrukci střechy byly použity lepené dřevěné vazníky a střešní plášť je namontován z kompletizovaných dřevěných panelů TESKO.

Obdélníkový půdorys haly je zastřešen pomocí dřevěných lepených sedlových vazníky se spodní částí obloukovou, tzv.„Rakušáky“, v osových vzdálenostech 6 m. Ve střední části mají vazníky výšku lepeného profilu 2 750 mm. Konstrukce […]

Tělocvična u Gymnázia v Neratovicích

Tělocvična u Gymnázia v Neratovicích

Tělocvična a její nosná konstrukce je tvořena lepenými obloukovými vazníky, na které jsou instalovány komletizované střešní panely TESKO s podhledem s trojstraně hoblovaných prken. Na odvětrávaném střešním záklopu je instalována plechová krytina.

Generální dodavatel: STAVBY KÜHN s.r.o. se sídlem v Novém Městě

Realizace: r.2004

        Fotogalerie stavby :

Tělocvična ZŠ v Praze - Ruzyni

Tělocvična ZŠ v Praze - Ruzyni

Předmětem dodávky byla nosná konstrukce střechy tvořená lepenými dřevěnými plnostěnými obloukovými vazníky a ztužidly s ocelovými zavětrovacími kříži. Na nosné konstrukci jsou dodány kompletizované dřevěné zateplené panely TESKO s podhledem s trojstraně hoblovaných prken.

Investor stavby: Městská část Prahy 6

Generální dodavetel: UNISTAV a.s., stavební spol. se sídlem v Brně

        Fotogalerie stavby :

Sportovní hala v Novém Veselí

Sportovní hala v Novém Veselí

Generální dodavatel: PKS INPOS a.s., sídlo spol. Žďár nad Sázavou

Realizace: r. 2006

        Fotogalerie stavby :

Sportovní hala ” Sokol Třebeš ” v Hradci Králové

Sportovní hala ” Sokol Třebeš ” v Hradci Králové

Střešní konstrukce haly, která tvořila podstatnou část dodávky závodu TESKO, je tvořena příhradovou konstrukcí a ztužidly. Horní pásnice a diagonály jsou vyrobeny z lepeného lamelového dřeva, spodní pásnice je ocelové plnostěné tyč kruhového průřezu. Součástí dodávky byly i vnitřní obklady stěn z OSB desek.

Generální dodavetel: Metrostav a.s., divize 9

Realizace: r. 2007

        Fotogalerie stavby :

Další realizace:

Sportovní zařízení Svitavy

Tělocvična ZŠ E.Beneše v Praze – Čakovicích

Městská sportovní hala v Plzni

Tělocvična v Kolodějích u Prahy

Sportovní hala Sadská

Tělocvična Lánov

Tělocvična při ZŠ Chodov – Praha 11

Tělocvična ZŠ Jistebnice

Tělocvična při ZŠ Jižní, Praha – Spořilov

Spinningová hala v Mladé Boleslavi

Tělocvična Řehenice

Tělocvična Průhonice

Tělocvična u ZŠ Petřiny – Praha

Tělocvična ve Slavkově u Brna

Tělocvična u ZŠ v Praze – Uhříněvsi

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz