Výrobní objekty a sklady

Dostavba areálu HOLPORT v Praze 7 - Holešovicích

Dostavba areálu HOLPORT v Praze 7 - Holešovicích

V areálu HOLPORT, který leží v městské části Praha 7 – Holešovice, je v současné době prováděna dostavba střešních konstrukcí. Jedná se o nástavbu nad tovární halou, která byla postavena jako dvoupodlažní nepodsklepený skelet tvaru L.

Nosnou konstrukci nástavby tvoří lepené dřevěné plnostěnné vazníky uložené na obvodové zdi, které jsou doplněny lepenými vaznicemi v osových vzdálenostech cca 2,8 – 3,15 m a v délkách 8 m. Na lepených vaznicích jsou dřevěné řezané povaly […]

Dřevozpracující závod Čáslav II

Dřevozpracující závod Čáslav II

Nově budovaný dřevozpracující závod v Čáslavi, který byl jako investiční akce zahájen v roce 2008, měl v roce 2009 pokračování a to realizací skladu řeziva a hranolů.

Jedná se o sklad s celkovou zastavěnou plochou 5 462 m2. Objekt je tvořen čtyřmi loděmi, dvě jsou o stejném půdorysném rozměru 23,5×84 m a dvě následují lodě o rozměru 28×42 m a 18,7×18 m.

Nosná konstrukce skladu je tvořena železobetonovými sloupy, které nejsou dodávkou TESKO, […]

Zastřešení administrativní budovy SSÚD Rudná u Prahy

Zastřešení administrativní budovy SSÚD Rudná u Prahy

Na objektu realizovaném v 90. letech minulého století je navržena nástavba nového 4.nadzemního podlaží. Nové zastřešní objektu bylo realizováno právě závodem TESKO.

Dřevěná konstrukce zastřešení administrativního objektu tvoří sedlovou střechu s valbami o půdorysném rozměru cca 17×32 m. Z části je nosný systém navržen a realizován z lepených sedlových vazníků s obloukovou spodní hranou, tzv. „Rakušák“, z lepených nároží a dále z příhradových nosníků se styčníkovými deskami s prolisovaný­mi trny.

Objednatel stavebních prací : A – JAKAVE […]

Dostavba areálu HVM PLASMA Praha

Dostavba areálu HVM PLASMA Praha

Na dostavbě areálu se podílel závod TESKO dodávkou nosné dřevěné střešní konstrukce a střešního pláště. Nosná konstrukce je tvořena lepenými obloukovými dřevěnými nosníky na rozpětí 14,35 m s dřevěným táhlem, rozteč nosníků je 5,6 a 6,2 m. Dřevěná konstrukce tvoří zastřešení objektu o půdorysných rozměrech 14,6×39,5 m a 14,6×37,5 m. Staticky působí obloukové nosníky s táhlem jako dvojkloubová konstrukce.

Generální dodavatel stavební části : Metrostav a.s., divize 8

Realizace : duben 2009

Fotogalerie stavby […]

Čistírna odpadních vod Mladá Boleslav

Čistírna odpadních vod Mladá Boleslav

Součástí rekonstrukce ČOV v Ml.Boleslavi je i realizace nového objektu na odvodnění a zahuštění kalu. Jedná se o jednopodlažní nadzemní objekt válcového tvaru o poloměru 10,3 m.

Střešní konstrukce, která je realizována naším závodem, je provedena z lepených dřevěných vazníků v přímém provedení a z vlašských krokví. Prstencové uspořádání lepených vazníků je usazeno na středový ocelový sloup. Na horní hraně lepených vazníků a krokví jsou položeny desky Cetris tl. 22 mm, […]

Administrativní a skladový objekt Dolní Měcholupy v Praze

Administrativní a skladový objekt Dolní Měcholupy v Praze

Závod TESKO realizoval na této stavbě dodávku zastřešení posledního podlaží administrativního a skladového objektu. Ten je zrcadlově umístěn k již zrealizovanému objektu, který byl v obdobném rozsahu a v nedávné době rovněž realizován závodem TESKO.

Konstrukce je tvořena lepenými dřevěnými průvlaky, obvodovými sloupy, nadpražím a lepenými šikmo uloženými nosníky se spádem k ose střechy.

Generální dodavatel stvavby : STAVEKO, spol. s r.o. se sídlem v Příbrami

Realizace TESKO : prosinec r.2008 – […]

Dřevozpracující závod Čáslav I.

Dřevozpracující závod Čáslav I.

Nově budovaný dřevozpracující závod v Čáslavi, jehož investorem je spol. LESS & TIMBER s.r.o. z Bohdanče, je co do rozsahu spotřeby lepeného dřeva ve střešní konstrukci největší stavbou realizovanou v r. 2008 / 2009. Stavba byla následně nominována do soutěže Stavba roku 2009 a to pod číslem [11/55]. … více / zde.

Nosný skelet výrobní haly je navržen ze svislých betonových sloupů, na kterých jsou ve střešní rovině […]

Sklad soli v Přešticích u Plzně

Sklad soli v Přešticích  u Plzně

Závod TESKO dodával na stavbu skladu soli v Přešticích u Plzně dřevěnou nosnou konstrukci z lepeného dřeva. Konstrukce je navržena a realizována jako trojkloubové rámy s lepeným rámovým rohem, které jsou uloženy na železobetonových stěnách ve výšce 3 m.

Pro spoj rámového rohu je použit velký zubovitý spoj. Prostorové ztužení konstrukce zajišťují vaznice – ztužidla a zavětrování z hoblovaných fošen ve dvou polích.

Generální dodavatel stvavby : STAVPRAN s.r.o., […]

Sklad soli v Poříčanech

Sklad soli v Poříčanech

Generální dodavatel stavby : IMOS Brno, a.s.

Realizace : rok 2008

Fotogalerie stavby :

Sklad - kruhové silo spol. Lovochemie v Lovosicích

Sklad - kruhové silo spol. Lovochemie v Lovosicích

Pro chemický průmysl jsme dodávali střešní konstrukci kruhového skladu spol. Lovochemie. Nosná konstrukce zastřešení skladu byla realizována z lepených přímých nosníků, střešní plášť se skládal z řezaných, hoblovaných krovů a bednění z palubek.

Generální dodavatel stavby : BETVAR a.s., spol. se sídlem v Praze 3

Realizace : rok 2005

Fotogalerie stavby :

Další realizace :

Výrobní hala spol. DDL v Lukavci

Výrobní hala spol. Tondach v Hranicích na Moravě

Výrobní hala společnosti Ravensburger v Poličce

Závod na výrobu lišt v Kamýku nad Vltavou

Provozní objekt Horní Mísečky

Výrobní hala spol. Pyrotek

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz