Reference

Společnost TESKO konstrukce s.r.o. zrealizovala ve své dlouholeté historii velké množství staveb, ve kterých je zpravidla použito v nosných konstrukcích lepené lamelové dřevo. Pozitivní dopad této dlouholeté činnosti se především projevil ve velkém množství realizací, ve velkém množství referenčních dřevostaveb.

Pro snadnější orientaci jsme rozdělili referenční realizace do několika skupin:

Pro všeobecný a rychlý přehled jsou v následující fotogalerii ukázány náhodně vybrané realizace a to opět v náhodném zastoupení všech skupin.

Fotogalerie náhodně vybraných staveb:

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz